Search form

Mãꞌak 5:12

12Ha yãmĩy kummuk te Yeyox pu hãm'ãktux, hu:

—'Ãpu 'ũgmũg xat, 'ũyĩy xapup hã mõxãn' Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index