Search form

Mãꞌak 6:45

Yeyox te kõnãg yĩmũ' mõg pata hã

45Hãpxip 'ĩhã Yeyox te yãy yõg tik xop pu hãm'ãktux hu:

—'Ãpu mĩpkox hã mõxakux, nũy mõg kũnãpa hãpkux nõy tu' xiptuxexka Metxax tu', ha 'ãte tikmũ'ũn mõ'pok putup. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index