Search form

Mãꞌak 7:10

10Yã hõmã Mõyyex te' xat, hu: “'Ãpu 'ãtak mõ'yãy xe'ẽgnãg, nũy nõm pu hãpxopmã max. 'Ãpu 'ãtut mõ'yãy xe'ẽgnãg, nũy nõm pu hãpxopmã max.” Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index