Search form

Mãꞌak 7:21

21Yã' pip hãpxop kummuk tikmũ'ũn kuxa kopah, yã tikmũ'ũn te hãmpe'paxex kummuk, nũy hãpxop kummuk mĩy, yã' xupxet, tu tikmũ'ũn putex,

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index