Search form

Mãꞌak 7:6

6Ha Yeyox te:

—'Ãpa max, pa yã 'ãkuxa kummuk. Hõmã 'Iyait te 'ãxop 'ãktux! Tute kax'ãmi, hu: “Topa te: ‘Tikmũ'ũn tek mũn 'ãktux max, pa yã' kuxa tek mũn xak 'ohnãg.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index