Search form

Mãꞌak 8:22

Yeyox xix tik pa hok Metxax tu'

22Tu ta' mõg Yeyox xix yãy yõg tik xop, tu mõktu' mõxaha xiptuxexka Metxax tu', ha ta' nũn tikmũ'ũn, tu tik pa hok nũnnãhã', tu Yeyox tu' xak, puyĩy 'ũyĩm xex tik yĩmũ', nũy hittupmã'.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index