Search form

Mãteo 10:13

13Tikmũ'ũn te 'ãxop pu: “Mõnãy, nũy pihi' nũnteh,” kaxĩy, yĩy ta' pi', ha nõm tikmũ'ũn kuxa mãm putup. Pa tikmũ'ũn te: “Mõnãy hok, pa mõg!” kaxĩy, hu ta nõm tikmũ'ũn kuxa mãm 'ohnãg.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index