Search form

Mãteo 10:30

30tu 'ãxop mõ'ãyãy xe'ẽgnãg, tu mõ 'ãxe kupix, nũy 'ãxe xohix te xĩy yũmmũg, 'ãp-tup pax tu'.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index