Search form

Mãteo 10:4

4xix nõm tik te Yoneo xop xexkanãp-tup, tu' xuxet'ax Xĩmãm kamah, xix Yot 'Ixkanot, nõm te mõ'ãmã', nũy gãyxop mõgã Yeyox hah.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index