Search form

Mãteo 11:17

17“'Ũgmũ'ãte kãyãhã', yãyta'ax kãyã putuk, pa 'ãxop te hãmyã 'ohnãg. Ha ta kãyãhã nõ 'ãpkot kãyã'ax putuk, pa 'ãxop pota 'ohnãg.” Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index