Search form

Mãteo 11:8

8Tep-tep pẽnãhã'? 'Ok pẽnãhã tik te topixxax max tat? 'Ãmhok! 'Ũptexop mũn te mĩptut xexka tu' pip.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index