Search form

Mãteo 12:15

Topa te yãy tik yãykutnãhã'

15Ha Yeyox te hãmyũmmũg, hu ta' mõg, ha tikmũ'ũn te' pe' mõg, ha' pakut xop xohix hittupmãhã',

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index