Search form

Mãteo 13:14

14Yĩy tik hittap 'Iyait te Topa pupi hãm'ãktux, tu:

“'Ãxop te hãm'ãpak, pãyã 'a hãm 'ũm 'ãpak 'ohnãg,

tu' pẽnãhã', pãyã hãm 'ũm pẽnã 'ohnãg.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index