Search form

Mãteo 13:46

46tu nõm xap max xipihi', hu' mõg, tu yãy yõg hãpxop xohix hãmenex, nũy tayũmak xexka pop, nũy ta tu' xap max pa'. Ha kaxĩy tikmũ'ũn te hãpxop xohix xaxok, nũy Topap-xehnãg pu' yĩpkox pi'. 'Ũkux.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index