Search form

Mãteo 13:58

58'Ap hãpxopmã ka'ok xe'ẽgnãg'ah, tikmũ'ũn 'ũm kuxa mãm 'ohnãg hah.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index