Search form

Mãteo 20:3

3Ha mãyõn te pexkox puka' yũm 'ĩhã' mõg, tu' putpu' mõg, nũy kãmãnat xop nõy xãnã', pu nũy tu hãm, ha kõmẽn yõg hãmnuhnõg tu' tihi', yãmhok tu' pip,

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index