Search form

Mãteo 21:35

35Pa hãpxa xexka yõg kãmãnat te' mũg, tup-xet kix, xi' nõy putex, xi' nõy mĩkaxxap hã' tux.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index