Search form

Mãteo 22:29

29Ha Yeyox te' yãnãn hã hãm'ãktux, hu:

—'Ãxop te yã yãy pu mõ'ãmã', 'ap Topa yõg tappet 'ũm yũmmũg'ah, xix Topa yõg hãpka'ok'ax yũmmũg 'ohnãg.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index