Search form

Mãteo 22:39

39Ha' xat'ax kũnãy tu te' nõy putuk, tu: “'Ãnõy putup pax, xate yãy putup pax putuk.” Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index