Search form

Mãteo 22:8

8Ha' xat'ax te kãmãnat xop xe xãnãhã', tu: “Xõnnũ te yãytaha', ha 'ãte' mĩy 'amuk xexka, tu tikmũ'ũn xãnãhã put nũ', pãyã' kummuk, tu' nũn 'ohnãg,

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index