Search form

Mãteo 24:17

17Tikmũ'ũn te mĩptut pepi tu' pip, puxix tu nũmãn, yã' hok tu 'ãnũmãn, pãyã hãpxop 'ũm pa hok, nũy mõg mõ'ka'ok.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index