Search form

Mãteo 24:45

Kãmãnat max xix kãmãnat kummuk 'ãktux

45Tu xe hãm'ãktux, nũy Topa yõg hãpxopmã'ax yũmmũgã', hu:

—Tep te kãmãnat max? Kãmãnat max yã tik te hãmyũmmũg, tu yã hãmyõk mĩy pax. Ha' xat, pu kãmãnat xop tu pẽnãnã' pi', nũy tu xĩnnã max.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index