Search form

Mãteo 24:6

6Xate yãykix'ax 'ãpak putup, ha tikmũ'ũn te xa yãykix'ax 'ãktux putup. Yã 'ãkuxãnõg hok. 'Ũyãykix xexkap-tup, pãyã 'a hãmyãxatamuk xohix xox putox'ah.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index