Search form

Mãteo 25:43

43'Ũgmũn xa hãk puknõg, pa 'ãxop te 'ũkxãnã 'ohnãg, 'ũxihip 'ãpet kopah. 'Ak xax 'ũm xip'ah, 'a 'ãxax 'ũm nĩm'ah, 'ũ mõktat. 'Ũkpakut, xix kanet kopak xip, pãyã 'ãxop tek pẽnã 'ohnãg.” Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index