Search form

Mãteo 26:18

18Ha:

—Kõmẽn ha mõg, tu tik 'ũm xax, nũy tu' xax, hu: “'Ũgmũg xuxyã te' xat, 'ũ xa hãm'ãktux, hu: Yã hõnhã yõgnũ tik xop xik mũn te 'ãmuk xexka mĩy putup, tu 'ãpet kopa 'ãte' mĩy putup.” Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index