Search form

Mãteo 26:26

Yũmũg xuxyã xit'ax

26Ha' xit, 'ĩhã Yeyox te pãm paha', tu Topa tu:

—'Ãmax Topah! Xatek mũ'ã hãpxop xit'ax hõm. Puxi'. Kaxĩy.

Tu pãm koxip, tu tik xop pu' popmãhã', tu:

—'Ũpa', nũy mã'. Yãk yĩn. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index