Search form

Mãteo 26:6

Yeyox te' pip'ax Metãn tu' xip

6Hãpxip 'ĩhã Yeyox te xip tu xexka Metãn kopa' xip, tu Ximãm pet kopa' xip, ha' xuxet'ax nõy te: 'Ũyãy xax kunut nãm. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index