Search form

Mãteo 27:1

Xonat xop te Yeyox mõgãhã Pinat keppah

1Hãptup, mãyõn te hãpkanet tu' xupep 'ĩhã', 'ãmãnex xexka xop xix Yoneo xexka xop xohix te yãy tu nũ'nãhã', nũy Yeyox putex,

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index