Search form

Mãteo 27:19

19Tu yãy yõg yũm'ax xexka yĩmũ' yũm, nũy tu' xat, nũy tu' yĩkopit, ha yãy xetut te hãm'ãktux nũ'kutnãhã', tu:

—Tik max koa pu mõg. Yã 'ãmnĩy kote 'ĩhãk yõnkup, tuk xũy xexkah nõm tik max hah. Yĩ' xut, pu mõg. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index