Search form

Mãteo 27:20

20Ha 'ãmãnex xexka xop xix Yoneo xexka xop te tikmũ'ũn hãm'ãktux hã' gãyãhã', puyĩy tikmũ'ũn Pinat tu' xax pu Mahamax xut, nũy tu' xax, pu Yeyox putex.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index