Search form

Mãteo 28:15

15Ha xonat xop te tayũmak pop, tu' mõg, tu nõm hãm'ãktux'ax 'ãktux 'ũxohix pu', yĩy hõnhã Yoneo yõg tikmũ'ũn te' xuktux pax.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index