Search form

Mãteo 28:7

7Yĩy mõg mõ'ka'ok, nũy tik xop pu hãm'ãktux, hu: “Yã putpu' hi', tu 'ãkeppa' mõg hãpxexka Ganinet hah. 'Õnte 'ãxop te' pẽnã'ax.” Kaxĩy. 'Ãxutigã max, xayĩ' xaxok hok! Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index