Search form

Mãteo 6:31

31Yĩy yãy xutigã hok, nũy 'ãxit'ax xax hok, nũy xo'op'ax xax hok, nũy topixxax xax hok. 'Ãmhok. Kaxĩy hok.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index