Search form

Mãteo 9:10

10tu'yãy xip'ax ha' mõg, nũy tu' xit, ha Yeyox te nõm mũtik mõg, tu' xit, 'ĩhã Mãteo xape xop nũn, xix tik te nõm mũtik tayũmak pop nũn, xix tikmũ'ũn kummuk nũn, tu Yeyox mũtik xit, xix 'ũyõg tik xop mũtik xit,

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index