Search form

Mãteo 9:16

16—Tikmũ'ũn te topixxax kutut tu nõ yãg xex, tu' xap, 'ap yãg tup xap'ah topixxax kutut tu', ka yãy pot. Kaxĩy Yoãm yõg tik xop te mõnãyxop yõg hãpxopmã'ax hittap tat, ha' yõg tik xop te yõgnũ hãpxopmã'ax tup tat.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index