Search form

Hõmãn 2:23

23'Ãxop te yãymũn xexka pe'ãpaxex, Topa te xa' hõm yãy xat'ax hah, pãyã 'a' mĩy'ah, 'ãyĩpkox 'ohnãg tu', yĩ' puknõg xop te Topa 'ãktux kummuk, yã 'ãxop te Topa pu' hupmãhã', ha' yãyhãhup.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index