Search form

Hõmãn 3:3

3Tikmũ'ũn 'ũm te hãm'ãktux, hu: “Pa Yoneo yõg tikmũ'ũn punethok yĩpkox pip 'ohnãg, tu Topa yõg hãm'ãktux pu' yĩpkox 'ohnãg,” kaxĩy. 'A' yũmmũg, pa Topa mũn max, tu Yoneo yõg tikmũ'ũn pu hãm'ãktux xex, tu' xaxok 'ohnãg.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index