Search form

Hõmãn 7:11

11'Ãte hãpkummuk mĩy, hu yãy pu mõ'ãmã', tu yãy mũn max pek'paxex, pãyã' koit. Hu 'ãte yãy kuxa putex, tu: “'Ãte Topa yõg xat'ax mĩy hok.” Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index