Search form

Hõmãn 7:8

8Yĩ' xat'ax tek xat, 'ũyĩy tuk nõy yõg hãpxop putup xũy hok, hu 'ãte hãpxop putup xũy. Pax puk xat hok, kopxix Topa yõg hãmpe'paxex yũmmũg hok, xix yãy yõg hãpxopmã'ax kummuk yũmmũg hok. Yã Topa pa te hãmyũmmũg xe'ẽgnãg, hu' xat, 'ũyĩy hãpxopmã max.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index