Search form

Hõmãn 8:33

33Topa te yãy yõg tikmũ'ũn yĩmõgatux. 'Ok tik 'ũm xip, nũy 'ũkummuk 'ãktux? 'Ap tik 'ũm xip'ah, yã Topa mũn te' kuxa tupmãhã', pu tu kuxa max.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index