Search form

Hõmãn 9:2

2'Ũgkuxa hittup 'ohnãg, yãk kuxa xũy, 'ĩhã 'ãte yãy yõg tikmũ'ũn pe'paxex. Yãk xape xe'e Yoneo yõg tikmũ'ũn, 'ũgmũg hep puxet tu'.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index