Search form

Genesis 10:1

Menge bowad-bowad te menge batà i Noe

1Seini se ngadan te menge bowad-bowad te ditelo batà i Noe, si Sem, si Ham, aw si Japet, so doen menge batà dan timebaw penga te pegkelinep te tanà te wayeg.

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index