Search form

Genesis 14:20

20Iduyun se Timanem Melangkaw, so tinebangan ka din te pegdaeg no te menge poon nikaw.”

Penga niyan, nemegay si Abram diyà kandin te ikesempolò ketengà te kedita neabat din lekat te epat selotan dinaeg din.

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index