Search form

Genesis 18:2

2Pegtengteng din kidoen te lowà, kinità din se telo otaw timindeg medapag kidoen. Pegkità din kandan, ayas sikandin simongon kandan. Limongken sikandin lamig minapet se olo din diyà te tanà amon megsagman kandan.

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index