Search form

Genesis 24:40

40“Timaba sikandin, ‘Doen anghil ipetaking kamno te Timanem gayed ko egtoloen, amon metoman se tod nikaw doton. Yan mekeabat ka te bayi pengognanen te batà ko doton te menge kedomaan ko, sìyan menge bowad-bowad te amay ko.

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index