Search form

Genesis 24:48

48Limongken a aw migsimba a diyà te Timanem. Induyun ko se Timanem egseligan te amo ko si Abraham, so inelladan a din amon mekepantek a dini mengabat te apò bayi te kedowa te amo ko pengognanen te batà din meama.

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index