Search form

Genesis 31:1

Pegkadas i Jacob lekat ki Laban

1Dinineg i Jacob te migbelisì se menge bayaw din, sìyan menge batà i Laban. Minikagi dan, “Nengabat den si Jacob te kedakel te kedònan i Amà. Lekat ki Amà se kedakel te keyemanan i Jacob.”

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index