Search form

Genesis 39:6

6Insalig din se kedakel te kedònan din diyà ki Jose, so dalem te pegpengibing i Jose kenyan, wedad palos keilangan eneng-enengen din, olò kànen din se egpemellien din.

Nayan, mèpiya se bawa i Jose aw magsen se lawa din.

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index