Search form

Genesis 41:36

36Se itagò, yan se kànen te menge otaw aw domateng se pito se omay te bitil dini te Ehipto, amon eked kematay se otaw te bitil.”

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index