Search form

Genesis 42:1

Pegdoton te menge kedowa i Jose te Ehipto

1Nayan, pegketaga-taga i Jacob te doen kànen doton te Ehipto, minikagi sikandin diyà te menge batà din, “Nengà lay olò kaw eg-ogpà?

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index